قالیشویی مهباف در توحید - قالیشویی مهباف

قالیشویی مهباف در توحید

قالیشویی مهباف در توحید یکی از مراکز قالیشویی معتبر در تهران و منطقه است که با عضویت رسمی در اتحادیه قالیشویی، تمام خدمات و فعالیت‌های خود را به‌صورت رسمی زیر تظر اتحادیه انجام می دهد ... ادامه مطلب